Kompetenciamérés 2010!

<$BejegyzesCime$>

<$BejegyzesTest$>

<$TovabbABejegyzesbeLink$>

\clip_filelist.xml" />

„A 2010-es kompetenciamérésre május 26-án, szerdán került sor, amikor is minden 4., 6., 8. és 10. osztályban a diákok megírták az eléjük tárt teszteket.

A mérés mindig két tantárgyhoz köthető: matematika és magyar. Ezen tárgyakon belül a diákoktól nem konkrét, begyakorolt, megtanult feladatokat kérnek számon, hanem azt akarják kideríteni, hogy a megszerzett tudást hogyan tudják alkalmazni a különféle logikai (matematika) és szövegértési (magyar) feladatokon keresztül.

Az, hogy milyen típusfeladatok fordulnak elő egy kompetenciamérésen, vagy hogy hogyan lehet – valamilyen szinten – gyakorolni, felkészülni rá, arra a következő honlapot tudnám ajánlani: www.felvesznek.hu.

E honlap az MRO HISTORIA Könyvkiadó tulajdona, amely Kiadó többek közt a kompetenciamérésre is adott ki felkészítő könyveket minden osztály számára.

A sikeresen megírt teszteket az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya javítja, teszi közzé és egyúttal ők is készítik el minden évben a feladatlapokat.

Fontos, hogy a kompetenciamérés minden diák, és ezáltal iskola számára jól sikerüljön, hisz egy intézmény oktatását, színvonalát stb. nem máson, mint a diákokon lehet lemérni!”

 

<$BejegyzesCime$>

<$BejegyzesTest$>

<$TovabbABejegyzesbeLink$>

\clip_filelist.xml" rel="File-List" />

Üdvözlettel:

’egy – az idei mérésben résztvevő – pedagógus’

 

 

Tovább »

Közeleg a kompetenciamérés!

<$BejegyzesCime$>

<$BejegyzesTest$>

<$TovabbABejegyzesbeLink$>

\clip_filelist.xml" />

Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 4., 6. és 8. osztályosoknak című kiadványaink 2007-ben egyedülálló könyvekként jelentek meg a piacon. A megjelenéstől számított eladási darabszámok Kiadónk várt elképzeléseit is meghaladták. Újdonságként megjelentek e könyvek II. kötetei is, melyek szintén nagy népszerűségnek örvendenek a vásárlók körében.

A kompetenciaméréseket az iskolákban a diákok minden év májusában írják. (Idén 2010. május 26.) A mérés eredménye befolyásolja az intézmény presztízsét, a következő évi támogatást, illetve tájékoztatja őket arról, hogy a diákjaik milyen tudásszinten állnak, ezért számukra fontos a könyvek beszerzése.

Minden olyan diák, tanár kolléga vagy előrelátó szülő figyelmébe ajánlanám weboldalunkat, a www.felvesznek.hu-t, aki szeretné, hogy e mérés jól sikerüljön, hiszen, mint említettem, sok múlik e teszt megírása során.

Kompetenciás kiadványaink teljes ára csupán 987 Ft, mely eléggé csekély összegnek bizonyul, de állandó akciókat hirdet Kiadónk, így a folyamatos honlap látogatás elengedhetetlen.

Üdvözlettel:

 

Vincze Zsolt

 

Tovább »

Kulcskompetenciák tantárgyak szerint

Magyar

Szövegértés, írásbeli szövegalkotás, fogalomhasználat, képesség az önálló ismeretszerzésre: jegyzet és vázlat készítése előadásról és írott szövegről, különböző forrásokból, forrásjelölés, idézet, verbális és vizuális információk(pl. illusztráció, tipográfia) együttes kezelése, célszerű gyűjtése, rendszerezése, felhasználása (pl. bizonyításban, magyarázatban, érvelésben), az információ értékének, jelentőségének felismerése, az információ-felhasználás néhány normája és etikai vonatkozása - önálló jegyzetkészítés a szövegelemzés eljárásaira építve (pl. kulcsszavak kiemelése, szerkezeti tagolás), az összefoglalás eljárásainak alkalmazása (lényegkiemelés, adatok rendszerezése, álláspontok elkülönítése, időrend követése).

 

Matematika

Matematikai modellalkotás, szövegértés, problémamegoldás, megfigyelő- és elemzőképesség, nyelv logikai elemeinek helyes használata, testek, síkidomok csoportosítása, elemek sorbarendezése, összefüggések felismerése, felírása, sorozatok készítése, ábrázolása, adatok gyűjtése grafikonról, diagrammokról, arányossági kapcsolatok felismerése, ábrázolása, grafikus megoldási módszerek alkalmazása, arányos következtetések, százalékszámítás, fontos és felesleges adatok kiszűrése, adatok alapján összefüggések megfogalmazása.

Tovább »

Általános információk- avagy mi is az a kompetenciamérés?

 

Az először 2001 őszén megrendezett országos kompetenciamérés jövőre, 2010-ben nyolcadik alkalommal méri fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának körében a szövegértési képességeket és a matematikai tudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tankönyvek által közvetített tudás elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai tudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A felmérés tartalmi kerete - amely meghatározza a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, illetve az alkalmazott szövegtípusokat -, a közelmúltban jelent meg immár jogszabályba építve, hiszen a 3/2002 OM rendelet, a közoktatás minőségbiztosításáról 2007 április óta tartalmazza mindezeket.

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírja, az eredményekről a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontig minden iskola visszajelzést is kap. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen. A mérési eredmények megismertetése az iskolákkal az alkalmazásképes tudás jelentőségének felismerésére és a javítás igényének erősítésére is alkalmas. Az évről-évre ismétlődő mérési eredmények a módszerek eredményességének mutatói is lehetnek az elkövetkező években.

A 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentés elkészítésével kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya végzi.

Forrás: OKM

 

Tovább »

Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemények

Az MRO HISTORIA Könyvkiadó gondozásában a kompetenciamérés témakörében két sorozatban is jelentek már meg olyan tesztgyűjtemények, melyek magyar és matematika tantárgyakból több feladaton keresztül gyakoroltatják a május végén megírandó tesztet.
 

Kompetencia tesztet 4., 6., 8. és 10. osztályban íratnak az iskolák. Manapság a legtöbb intézményben a pedagógusok ’nagyjegynek’ számítják bele a diák év végi osztályzatába a mérés eredményét, illetve az adott intézménynek fontos, hogy diákjai milyen átlagban, hogyan teljesítenek, hisz ez az oktatási színvonalat, a diákokat stb. is minősíti.
 

Ajánlatunk:
Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 4. osztályosoknak
Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 6. osztályosoknak
Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 8. osztályosoknak
Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 4. osztályosoknak II.
Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 6. osztályosoknak II.
Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 8. osztályosoknak II.
 

A könyvekből mintafeladatsorok és minden szükséges információk megtalálhatók a http://www.felvesznek.hu/-n.

Tovább »

Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 6. osztályosoknak II.

A 6. évfolyam számára készült kiadványt nem csak a májusi kompetenciamérés előtt érdemes megvásárolni, hanem már egész évben haszonnal gyakorolhat belőle a gyermek.

További információ, és a kiadványról részletesen:

www.felvesznek.hu

Tovább »

Kompetencia… a szó, mely manapság gyakran emlegetett kifejezéssé vált!

<$BejegyzesCime$>

<$BejegyzesTest$>

<$TovabbABejegyzesbeLink$>

\clip_filelist.xml" rel="File-List" />

Kiadónk, az MRO HISTORIA Könyvkiadó két irányból igyekszik vevőkörét ’kompetenciás’ kiadványaival kielégíteni.

Az első irány azon könyveket foglalja magába, melyek a minden év májusában megíratott kompetenciamérésre készítik fel a diákokat. A kiadványok 4., 6. és 8. osztályosoknak szólnak magyar és matematika tantárgyakból. Ajánljuk ezen könyveinket a diákokon felül olyan szaktanároknak is, akiknek számít, hogy tanulóik eredményes tesztet írjanak, illetve, hogy egy olyan képet alkossanak intézményükről, mely minden téren elfogadható számukra.

A másik irányt képviselő szakkönyvek az idei tanévre láttak napvilágot, melyeknek elsődleges célja az egész éves könyvforgatás, gyakorlás és a kompetencia alapú tanulás, látásmód fejlesztése. Könyveink 2. osztálytól egészen 8. osztályig ellátják a tanulókat gyakorolni valóval. Eddig csak magyarhoz köthető szövegértési és szövegalkotási feladatsorokat tartalmazó könyvsorozattal rendelkezünk, de feltehetően januárra matematika tantárgyból is hasonló újdonságokkal jelentkezünk.

 

Honlapunk, a www.felvesznek.hu és blogjaink folyamatos látogatását szívből ajánljuk mindazoknak, akik mindig fogékonyak az újdonságokra, hírekre és naprakész, friss információkra!

 

Vincze Zsolt

Tovább »

Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 8. osztályosoknak II.

Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 8. osztályosoknak II.Megérkezett a kiadóba az egyik legújabb kiadványunk.

Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 8. osztályosoknak II.

Ez a remek készségfejlesztő könyv tartalmazza a feladatok megoldását is, ahogy a sorozat első kötete.

Tovább »

Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 10. osztályosoknak

<$BejegyzesCime$>

<$BejegyzesTest$>

<$TovabbABejegyzesbeLink$>

\clip_filelist.xml" />Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 10. osztályosoknakAz éves kompetenciamérésre való felkészüléshez kívánunk segítséget nyújtani a tizedikes diákoknak, formailag és tartalmilag is igazodva a központi tesztekhez. Javítókulcs segíti az önálló felkészülést.

 

<$BejegyzesCime$>

<$BejegyzesTest$>

<$TovabbABejegyzesbeLink$>

\clip_filelist.xml" />Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 10. osztályosoknak

Tovább »

További bejegyzések a Blogteren

Rólam

Archívum

Blogroll

Kedvenc szerzők

Blogom címkéi


http://rss.kompetenciameres.blogter.hu/